Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden - Tiny offices

Klik hier voor de algemene voorwaarden voor het reserveren van de strandtent of het terras.

1. Algemeen:

1.1. De tiny office zal door de huurder uitsluitend worden gebruikt als tijdelijke kantoorruimte.
1.2. De huurprijs is inclusief gebruik van elektriciteit, wifi en koffie en thee, evenals gebruik van het sanitairgebouw.
1.3. De huurprijzen op de website zijn exclusief 21% BTW.
1.4. Een tiny office wordt in principe gehuurd van 9:00 tot 17:00 uur. Andere tijden zijn mogelijk, maar dienen altijd vooraf met ons besproken te worden. Indien de huurder zonder overleg vóór 9:00 uur arriveert, kunnen wij niet garanderen dat de tiny office gereed is.
1.5. Het meenemen van honden, katten en overige huisdieren is toegestaan in de tiny office en wordt aangemoedigd.
1.6. Het is de huurder niet toegestaan om te roken in de tiny office.
1.7. Het is de huurder niet toegestaan om in de tiny office te overnachten.
1.8. De huurder zal geen overlast en/of hinder veroorzaken jegens bezoekers op de Luchtstroom, omwonenden en de in de directe omgeving gevestigde bedrijven.
1.9. Het telen, produceren, verwerken of anderszins voor handen houden van hennep of harddrugs in of rondom de tiny office is niet toegestaan.
1.10. De Luchtstroom is altijd volop in beweging. Als huurder accepteer je dat er af en toe wordt geklust op het terrein en in de omgeving van de tiny office, of dat er mensen op het terras zitten.

2. Reserveren en annuleren: 

2.1. Je kunt een tiny office reserveren via het reserveringsformulier op www.luchtstroom.com, of door ons via WhatsApp te benaderen op 06 12643401.
2.2. Indien je reserveert via het reserveringsformulier op de website, ontvang je van ons de bevestiging per e-mail. Reserveer je via WhatsApp, dan ontvang je de bevestiging ook via WhatsApp.
2.3. Je reservering is pas definitief als je van ons een bevestiging hebt ontvangen. Nadat je van ons een bevestiging van je reservering ontvangt, rekenen wij op de boeking en wordt de datum voor de aanvraag gereserveerd.
2.4. Annulering dient te gebeuren via e-mail of WhatsApp.
2.5. Bij annulering meer dan 48 uur van tevoren zijn er geen kosten verschuldigd door de aanvrager. Bij annulering minder dan 48 uur van tevoren is de aanvrager het volledige bedrag verschuldigd. Hierbij telt het weekend niet mee. Dit betekent dat een reservering voor maandag uiterlijk de donderdagochtend daarvoor vóór 9:00 uur moet zijn doorgegeven. Zie ook het schema hieronder:

Tiny office gehuurd op: Gratis annuleren tot:
MaandagDonderdagochtend 9:00 uur
DinsdagVrijdagochtend 9:00 uur
WoensdagMaandagochtend 9:00 uur
DonderdagDinsdagochtend 9:00 uur
VrijdagWoensdagochtend 9:00 uur
3. Betalingen: 

3.1. Er zijn twee mogelijkheden om te betalen: 3.1.1. Betaling kan ter plekke via een betaallink. 3.1.2. Betaling kan achteraf via een factuur. 3.2. Indien er wordt gekozen om te betalen via een betaallink, is het voor de huurder niet mogelijk om een factuur te ontvangen. 3.3. Indien de huurder een factuur wenst te ontvangen (en dus kiest voor achteraf betalen), dient de huurder eerst een KvK uittreksel te verstrekken aan ons. Nadat wij het KvK uittreksel hebben ontvangen, zullen wij een factuur opmaken. Particulieren hoeven geen KvK uittreksel te verstrekken. 3.4. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

4. Verlies, diefstal, schade:

4.1. Voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de huurder tijdens het verblijf op de Luchtstroom kan de huurder de Luchtstroom niet aansprakelijk stellen. Door de huurder meegebrachte materialen dienen na afloop van de huurperiode weer meegenomen te worden. De Luchtstroom is niet aansprakelijk voor achtergebleven materialen. 4.2. Bij schade aan spullen/materialen/apparatuur van de Luchtstroom toegebracht tijdens de huurperiode door huurder dient dit direct gemeld te worden aan een medewerker van de Luchtstroom. Indien blijkt dat de schade komt door schuld van de huurder, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht bij de huurder.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Algemene voorwaarden - Strandtent en terras

Begrippen:

Aanvrager
De persoon of partij die op de Luchtstroom een reservering plaatst voor de strandtent of het terras.
Gasten
De personen die aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst op de Luchtstroom.
Bijeenkomst
Het (dag)deel/de dagen dat op de Luchtstroom de strandtent of het terras wordt gereserveerd door de aanvrager.
Geoffreerd bedrag
Het bedrag dat door de Luchtstroom is genoemd in de offerte/prijsaanbieding. Dit kan naast een vast bedrag, ook een bedrag per consumptie betreffen.

1. Algemeen:

1.1. De huurprijs van de strandtent is inclusief gebruik van wifi, flipover, 75” TV, whiteboard en koffie en thee.
1.2. Wanneer de strandtent of het terras wordt gereserveerd, betreft het een besloten bijeenkomst. Er zullen geen andere bezoekers worden toegelaten tot het gereserveerde.
1.3. De prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW.
1.4. Roken is niet toegestaan in de strandtent.
1.5. De aanvrager/gasten zullen geen overlast en/of hinder veroorzaken jegens bezoekers op de Luchtstroom, omwonenden en de in de directe omgeving gevestigde bedrijven.

2. Reserveren en annuleren:

2.1. Het reserveren van de strandtent of het terras kan via e-mail, WhatsApp via 06 12643401, of via het aanvraagformulier op www.luchtstroom.com.
2.2. Na de aanvraag bespreken we de opties met de aanvrager en sturen we een offerte. Na acceptatie van de offerte door de aanvrager is de reservering pas definitief.
2.3. Na acceptatie van de offerte rekenen wij op de boeking en wordt de datum voor de aanvrager gereserveerd.
2.4. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
2.5. Bij annulering meer dan 15 dagen van tevoren, zijn er geen kosten verschuldigd door de aanvrager. Bij annulering tussen de 15 en 3 dagen van tevoren is de aanvrager 50% van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Bij annulering minder dan 3 dagen van tevoren is de aanvrager het volledige geoffreerde bedrag verschuldigd. Indien het geoffreerde bedrag naast een vast bedrag ook een bedrag per consumptie betreft, wordt er uitgegaan van een gemiddeld aantal consumpties (één consumptie per gast per uur).
2.6. Indien de Luchtstroom reeds kosten heeft gemaakt ter voorbereiding van de bijeenkomst, zoals een aanbetaling met betrekking tot catering, of het inhuren van artiesten, dan wordt dit bedrag bij annulering volledig in rekening gebracht bij de aanvrager, los van de bovenstaande percentages.

3. (Aan)betalingen:

3.1. Bij een geoffreerd bedrag van €500 of meer (het vaste bedrag), vragen wij een aanbetaling van 30% van het vaste bedrag van het geoffreerd bedrag. De aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen vóór de bijeenkomst overgemaakt te zijn.
3.2. Het aanbetalingsbedrag wordt verrekend met de eindfactuur na afloop van de bijeenkomst.
3.3. De eindfactuur dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
3.4. De huurder dient een KvK uittreksel te verstrekken aan ons. Nadat wij het KvK uittreksel hebben ontvangen, zullen wij een factuur opmaken. Particulieren hoeven geen KvK uittreksel te verstrekken.

4. Verlies, diefstal, schade:

4.1. Voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de aanvrager/gasten tijdens de bijeenkomst op de Luchtstroom kunnen de aanvrager/gasten de Luchtstroom niet aansprakelijk stellen. Door de aanvrager/gasten meegebrachte materialen dienen na afloop van de bijeenkomst weer meegenomen te worden. De Luchtstroom is niet aansprakelijk voor achtergebleven materialen.
4.2. Bij schade aan spullen/materialen/apparatuur van de Luchtstroom toegebracht tijdens de bijeenkomst door aanvrager/gasten dient dit direct gemeld te worden aan een medewerker van de Luchtstroom. Indien blijkt dat de schade komt door schuld van de aanvrager/gasten, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht bij de aanvrager.

Zet- en drukfouten voorbehouden.