Over de Luchtstroom

De Luchtstroom is een kavel op het Suikerterrein in Groningen waar geëxperimenteerd wordt met innovaties in de leefomgeving en in het bijzonder de manier van werken hierbij. Het terrein beslaat 50 bij 50 meter en staat in het teken van ‘de toekomst van werken’. De Luchtstroom staat voor een nieuwe cross-sectorale innovatiestroming waar kenniscirculatie en innovatie samenkomen. De Luchtstroom community geeft hier invulling aan door middel van een bepaalde wederkerigheid naar elkaar. Wederkerigheid in het circuleren van kennis, maar ook wederkerigheid in het achterlaten van een fysieke footprint, waar je een prettige en persoonlijke werkomgeving voor terug krijgt. Op deze manier wordt er samen met bezoekers en huurders een meerwaarde aan het Luchtstroomterrein gegeven.

De Luchtstroom is geïnitieerd door de Ideeënjagers, dit is een groep jonge mensen die zich bezighouden met de leefomgeving van de toekomst. Ideeënjagers is geïnitieerd door Van Wijnen en Van Wijnen bouwt aan ruimte voor een beter leven. Om dit te kunnen bereiken, moeten er nieuwe businesscases worden opgezet. Deze worden getest en ontwikkeld voordat ze toegepast kunnen worden: een belangrijke taak van de Ideeënjagers. De Luchtstroom is zo’n testomgeving. In dit geval voor het toepassen van placemaking.