Onze vier pijlers

 
Werken op de Luchtstroom betekent dat je je committeert aan de vier pijlers die hiervoor opgesteld zijn. De vier pijlers zijn: transparantie, experimenteren, sociaal betrokken en klimaatvriendelijk. Om de werking en de boodschap van de Luchtstroom uit te kunnen dragen, wordt er verwacht dat elke huurder, bezoeker en de community deze pijlers omarmt, respecteert en uitdraagt. De pijlers kunnen op verschillende manieren worden uitgedragen, dit kan door de manier van werken, door een fysieke footprint achter te laten of door de manier van communicatie met de rest van community.

Transparantie

Transparantie is een erg belangrijk aspect op de Luchtstroom. De cultuur die op de Luchtstroom heerst, is een transparante benadering naar elkaar en zorgt voor duidelijkheid, zichtbaarheid en eerlijkheid. Door transparant te zijn op meerdere vlakken, zorg je ervoor dat je van elkaar weet wat er speelt en dat je elkaar kunt vinden. Het zorgt ervoor dat er vertrouwen in elkaar ontstaat, wat zorgt voor cross-sectorale innovatie en het circuleren van kennis. Transparantie en vertrouwen zijn daarnaast ook belangrijke bouwstenen voor wederkerigheid. Om die wederkerigheid te creëren, moet transparantie in elk aspect gezien en gevonden worden.

Op het Luchtstroom terrein wordt een open-deur beleid gehanteerd. Dit kan ontstaan wanneer je zichtbaar bent voor elkaar door letterlijk de deuren open te hebben staan, maar ook door te werken met ramen open of door mee te doen in groepsactiviteiten. Een open en eerlijke communicatie draagt hieraan bij.

Experimenteren

De pijler experimenteren staat voor een lerende houding, het willen uitproberen van iets nieuws en het durven maken van fouten. Experimenteren betekent letterlijk de proef op de som nemen. Heel kort door de bocht kan dit worden vertaald naar “gewoon doen”. Dit is een houding die gestimuleerd wordt op de Luchtstroom, onder andere door middel van activiteiten zoals de doe-dagen die plaatsvinden.

Nieuwsgierig zijn en durven en spelen is dus de mindset die belangrijk is op de Luchtstroom. Dit staat allemaal in verband met “gewoon doen”. Met elkaar wordt er ontwikkeld en zal er kruisbestuiving ontstaan tussen verschillende bedrijven, waardoor weer nieuwe ideeën kunnen ontstaan en kennis kan worden gecirculeerd. Dit is van belang voor de cross-sectorale innovatie. De Luchtstroom zal dus een proeftuin zijn: Het gaat erom dat het een maakplek is en dat iedereen wordt uitgedaagd om verder te denken dan wat er al bekend is. Laat vooral alles wat je al kent los en kom spelen en experimenteren op de Luchtstroom.

De Luchtstroom zal adaptief ontstaan en er is alle ruimte om dromen werkelijkheid te maken. Er wordt door middel van doe-dagen of de fysieke footprint op de kavel gestimuleerd om meer te spelen en dit ook meer in het dagelijks leven te gaan doen. Spelen is op de Luchtstroom namelijk een vorm van experimenteren.

Doe-dagen zijn op de Luchtstroom een moment waarin iedereen die kan en wil, met zijn handen aan het werk kan en op een informele manier kan samenwerken om dingen te maken om de Luchtstroom mooier te maken.

Sociaal betrokken

De Luchtstroom is een plek met een community die wederkerigheid hoog in het vaandel heeft staan. Door sociale betrokkenheid wordt kennis gecirculeerd, waarbij er sociale controle en wederkerigheid ontstaat.

Op de Luchtstroom voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de omgeving maar ook voor een levendige community. Samen kan je namelijk veel meer bereiken dan alleen. Het is belangrijk om te weten dat er samen kennis kan worden gedeeld. Durf nieuwsgierig te zijn en nieuwe mensen te ontmoeten. Op de Luchtstroom heerst een opendeurbeleid en iedereen mag een kijkje komen nemen om te zien wat er allemaal gebeurt.

De fysieke footprint laat zien dat iemand echt iets op de Luchtstroom achterlaat. Het is de bedoeling dat er een betekenis wordt achtergelaten zodat de Luchtstroom een steeds mooiere plek wordt. Dit zorgt ook voor meer betrokkenheid bij de mensen. De Luchtstroom zal dus steeds weer veranderen van uiterlijk en op deze manier blijft de Luchtstroom een dynamische plek die organisch blijft groeien.

Klimaatvriendelijk

Onze leefstijl met betrekking tot het klimaat moet veranderen en daarmee ook de mindset van onze samenleving. Vanuit die beweegredenen worden huurders en bezoekers op de Luchtstroom bewust gemaakt van de gevolgen van klimaatverandering. Door klimaatvriendelijk als pijler te gebruiken, wordt er aangespoord om op de Luchtstroom bewuster om te gaan met verschillende onderwerpen omtrent het klimaat. Op deze manier wordt er een aanzet gegeven voor de huurders en bezoekers, om dit thuis ook toe te gaan passen en de levensstijl door middel van kleine aanpassingen klimaatvriendelijker te maken.

De Luchtstroom wordt een plek waar veel groen te vinden is, een ware groene oase. Dit is belangrijk voor het veranderende klimaat. Het heeft een verkoelend effect in de warme zomer, maar groen vangt ook regenoverlast op. Dit zijn twee belangrijke factoren op het Suikerterrein, omdat er veel harde materialen aanwezig zijn. Daarnaast ontstaat er op de Luchtstroom door natuurlijke materialen een zachte wereld, een belangrijke ontmoetingsplaats en dit zorgt voor een aangename werkplek door natuur een grote rol te laten spelen. Ook hier wordt samen met de huurders en bezoekers vorm aan gegeven en de community wordt gestimuleerd om bepaalde dingen die ze anders zouden weggooien, een tweede leven te geven op de Luchtstroom.